НачалоEuroconsultants GroupBg | En Разработване на План за действие

Успехът от правилното използване на възможностите, които дава реализацията на проекти с безвъзмездно финансиране от Европейските фондове се базира на следните три фактора:
  • Оценка на приоритетите на организацията и идентифициране на сфери от дейността й, където са необходими външни ресурси за постигане на целите.
  • На тази база, навременното информиране относно възможностите за участие в проекти, финансирани от Европейския съюз, които да подкрепят развитието на организацията дава възможност за по-ефективно планиране на ресурсите.
  • Качествената и навременната подготовка на проектите осигурява висока успеваемост в процеса на кандидатстване.

По този начин се осигурява реалистично и ефективно планиране на развитието, като се оптимизира инвестицията във време и финансови ресурси. Това е и целта на предлаганата от нас услуга, която позволява ефективно използване на възможностите за финансиране по програми и проекти от Европейския съюз.

На база на нуждите и приоритетите на организацията (публична институция или компания) “Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя специфичен продукт – План за действие, който позволява приоритизиране на възможностите, които дават различните програми, финансирани от Европейските фондове за участие в грантови схеми, за които се идентифицира:

  • Източника за финансиране
  • Целта на проекта
  • Възможните партньори (вкл. на Европейско ниво)
  • Разпределянето на бюджета и съ-финансирането, както и възможности за банково финансиране
  • Времевия план за реализация на проекта
 

Повече информация относно разработването на План за действие за Вашата организация можете да получите, след като пишете на:
e.ivanov@euroconsultants.com.gr