НачалоEuroconsultants GroupBg | En Техническа помощ

На база но опита ни, натрупан в България от 2006 г. насам и използвайки ресурсите на Групата на Euroconsultants S.A., “Евроконсултантс България С.А.” АД е специализирана в предоставянето на техническа помощ и реализацията на проекти за институционално изграждане за министерства, държавни агенции, областни управи и общини.
 

Услугите ни покриват всички етапи от Цикъла за управление на проекти - от идентифицирането на проектната идея, през одобрението на проекта, реализацията му и извършването на последващ мониторинг на постигнатите резултати.

“Евроконсултантс България С.А.” АД е предоставяло техническа помощ по проекти в България на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на външните работи и Министерството на Македония и Тракия на Република Гърция, областни управи и общини.
 

За повече информация относно опита ни в тази сфера, моля натиснете тук.