НачалоEuroconsultants GroupBg | En Бизнес проекти

Секторни анализи и пазарни проучвания за частни клиенти в следните сектори:
 • Химическа промишленост
 • Винопроизводство
 • Здравеопазване
 • Медии
 • Средно и висше образование
 • Счетоводство
 • Туризъм
 • Хранително-вкусова промишленост и др.

Разработване на Планове за действие за частни клиенти за усвояване на средства по европейските фондове в следните сектори:

 • Банково дело и финанси
 • Информационни и комуникационни технологии и др.
Предпроектни проучвания:
 • Разработване на предпроектно проучване за български и румънски Черноморски пристанища с възложител Черноморската банка за търговия и развитие и др.
Оценка на качеството активите (Asset Quality Review):
 • В периода януари-август 2016 г. "Евроконсултантс България С.А." АД съвместно с Clayton Euro Risk Ltd. извърши оценка на качеството активите (Asset Quality Review) на две български търговски банки