НачалоEuroconsultants GroupBg | En Услуги

“Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя разнообразни консултантски услуги за подготовката и управлението на проекти с финансиране от националните оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони, както и с директно финансиране от Европейската комисия.
 

По-долу можете да намерите информация относно различните типове програми, по които предлагаме консултантско обслужване:

Също така, предлагаме разработването на План за действие  на публични институции и частни фирми, който позволява по-добро планиране на ресурсите за участие в европейски проекти в периода до 2013 г.

Бизнес консултантските услуги, които предлагаме на български и чуждестранни фирми обхващат следните основни категории: бизнес планиране, предпроектни проучвания, пазарни и маркетингови анализи, идентифициране на възможности за навлизане на пазара, инвестиционно консултиране, публично-частни партньорства и др.